O Konferencji

 

TERMIN
21-22 listopada 2014 roku

MIEJSCE

Hotel Holiday Inn
ul. Wielopole 4
31-071 Kraków 

 

PUNKTY EDUKACYJNE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, za udział
w Konferencji uczestnikom będzie przysługiwało 13 punktów edukacyjnych.
 

CERTYFIKATY
Informujemy, że certyfikaty uczestnictwa będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora w biurze obsługi konferencji.Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).